Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin – iPOS, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo mật dữ liệu của Quý khách đưa lên website https://fabi.ipos.vn trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ hợp lệ của Quý khách. – iPOS không bán, chia sẻ hay...
Chính sách bảo hành khi mua sản phẩm iPOS

Chính sách bảo hành khi mua sản phẩm iPOS

1. Chính sách bảo hành 1.1 Quy định bảo hành phần cứng 1.1.1. Sản phẩm được bảo hành Tất cả các sản phẩm iPOS cung cấp, ngoại trừ giấy in. 1.1.2. Điều kiện được bảo hành – Tất cả các linh kiện, thiết bị phải có tem bảo hành của iPOS, tem phải còn trong thời hạn...