Xây dựng, tối ưu hóa hệ thống giao đồ ăn của nhà hàng bằng cách nào?

Xây dựng, tối ưu hóa hệ thống giao đồ ăn của nhà hàng bằng cách nào?

Sẽ rất khó thay đổi ngay tức khắc khi nhà hàng của bạn đang vận hành theo mô hình phục vụ tại bàn giờ phải chuyển qua mô hình giao đồ ăn tận nơi. Tuy nhiên đứng trước tác động của dịch, việc chờ đợi không thế khiến tình hình kinh doanh của bạn tốt hơn, thay đổi để...