Bếp trung tâm (Cloud Kitchen) – mô hình kinh doanh thay đổi “cuộc chơi” ngành F&B?

Bếp trung tâm (Cloud Kitchen) – mô hình kinh doanh thay đổi “cuộc chơi” ngành F&B?

Một trong những tiến bộ của công nghệ nổi bật nhất trong ngành dịch vụ ăn uống chính là Cloud Kitchen, hay còn được gọi là bếp trung tâm. Trong thời gian gần đây, mô hình kinh doanh này trở thành “tâm điểm” của mọi cuộc bàn luận vì được đánh giá là một “bước chuyển...